DEFAULT

O Iesu Mawr - Bet Ar Gwylliaid Gleision - Cymrun Canu 68 (Vinyl)


Download O Iesu Mawr - Bet Ar Gwylliaid Gleision - Cymrun Canu 68 (Vinyl)
1968


Sitemap

Winds (2) - The Imaginary Direction Of Time (CD, Album), Retina - Ferium - The New Law (CD), HI FI* Featuring David Surkamp & Ian Matthews* - Its Almost Christmas (Vinyl), Из речи на V съезде Польской объединенной рабочей партии 12 ноября 1968 года, 21 Years - Various - Country And Western From Nashville, Tennessee (Vinyl, LP), Exactly Like You - The Count Basie Orchestra* Directed By Frank Foster - The Legend, The Legacy (CD,, Finale (Allegro Molto) - Beethoven* / Pierre Monteux, London Symphony Orchestra* - ;Eroica; (Vinyl,, Zweiterversuch - Eloquent (3) - Skizzen In Grau (Vinyl, LP, Album), A Happy Song - Bracket - When All Else Fails (CD, Album), Lovesick - Orange Juice (3) - The Glasgow School (CD), Allegro - Vivaldi* - Il Giardino Armonico - Concertos For Lute And Mandolin (CD, Album), Wish I Was A Dog - Jack Lukeman - Metropolis Blue (CD, Album), Me And Bobby McGee - Various - Country Boys (Vinyl, LP), Champ The Phantom - Winfred E. Eye - The Dirt Tier (CD, Album)

9 Comments

 1. Arashilkis Permalink
  Ar babell S4C ar faes yr eisteddfod yr oedd cyfle i ymwelwyr bleidleisio dros eu dewis hwy neu os oeddech chi’n ei chael hi’n anodd trin beiro ac ymbarel yr un pryd gellir pleidleisio ar wefan.
  Reply
 2. Arashiktilar Permalink
  Daeth hufen cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru yn ôl o Ffrainc yr wythnos ddiwethaf ar ôl bod yn hyrwyddo’r gorau sydd gan Gymru i’w gynnig yn un o ffeiriau bwyd mwyaf y byd. Roedd y Salon International de l'Agroalimentaire (SIAL) , oedd eleni’n dathlu ei ben-blwydd yn 50, yn gartref i fwy na o arddangoswyr o o wledydd ac mae.
  Reply
 3. Vuramar Permalink
  Mar 26,  · O Iesu mawr, rho d’anian bur i eiddil gwan mewn anial dir, i’w nerthu drwy’r holl rwystrau sy ar ddyrys daith i’r Ganaan fry. Pob gras sydd yn yr Eglwys fawr, fry yn y nef neu ar y llawr, caf feddu’r oll, eu meddu’n un, wrth feddu d’anian di dy hun. Mi lyna’n dawel wrth .
  Reply
 4. Faushicage Permalink
  Mwy o Ddelweddau Gleision Caerdydd Gleision Caerdydd A Tîm Gleision D18 Gleision y Gogledd D16 Gleision y De D16 Tîm Menywod Gleision Caerdydd
  Reply
 5. Kiganris Permalink
  “Aros mae’r mynyddau mawr” meddai Ceiriog yn ei gerdd Aros a Mynd a mae’r mynyddau yn siwr o aros yng nghof bachwr Cymru, Ken Owens ar ol yr haf hwn. Fis dwetha roedd carfan Cymru nol yn Fiesch yn y Swisdir ar gyfer eu gwersyll ymarfer ynghanol mynyddoedd yr Alpau.
  Reply
 6. Mazunris Permalink
  Read this page in English Mae diwygio addysg ar frig agendâu llywodraethau ledled y byd. Mae'r patrwm cyffredinol yn un o arloesi o'r brig i'r bôn lle mae tîm canolog yn datblygu pecyn newid sydd wedyn yn cael ei gyflwyno i awdurdodau lleol ac ysgolion. Er bod yr enghreifftiau gorau o ddulliau gweithredu o.
  Reply
 7. Moogurn Permalink
  (1 Corinthiaid ) Ond, roedd Iesu yn gallu atgyfodi’r meirw. Atgyfododd ddyn ifanc a merch ifanc er mawr lawenydd i’w rhieni. Efallai’r enghraifft fwyaf trawiadol oedd yr adeg pan atgyfododd Iesu ei ffrind annwyl Lasarus o flaen torf o alarwyr. Roedd Lasarus wedi marw ers bron pedwar diwrnod! Roedd hyd yn oed gelynion pennaf Iesu yn.
  Reply
 8. Meztilar Permalink
  Mae Cymru’n Gweithio yn cael ei ddarparu gan Gyrfa Cymru, ac mae’n ceisio cynnig ffordd symlach o ddarparu cymorth cyflogadwyedd ar gyfer unigolion drwy bwynt cyswllt sengl lle gallant gael y cyngor arbennig a'r hyfforddiant, wedi'u teilwra i'r unigolyn, sydd eu hangen arnynt i ddod o hyd i swyddi da, tymor hir, ac i gadw’r swyddi hynny.
  Reply
 9. Kasida Permalink
  Fe fydd Llywodraeth Cymru yn derbyn £ biliwn yn ychwanegol tua at y Gwasanaeth Iechyd (GIG) gan Lywodraeth Prydain. Mae’n dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog Theresa May y byddai £20bn yn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi mewn gwasanaethau iechyd ar draws y Deyrnas Unedig erbyn /24 i nodi 70 mlynedd ers sefydlu’r NHS.
  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *